Hướng dẫn thống kê bạc nhớ lô tô năm 2018

Thống kê bạc nhớ lô tô xsbl  ngày 17/11/2018
Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 48. Lotto hay về trong 3 hôm sau
– Cặp 11-66 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 30 lần ngày 3
– Cặp 24-42 về 68 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3
Thống kê bạc nhớ lô tô xổ số ngày 16/11/2018
Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau
– Cặp 38-83 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 38 ngày 1
– Cặp 56-65 về 67 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 56,65 ngày 3
+ Hôm trước có lô 15 hoặc 51 hôm sau thường trả lại cả cặp hoặc 15 or 51.

bac-nho-lo-de
+ Hôm trước có lô xsmb  86 thì hôm sau có lô 68 và ngược lại.
+ Đầu 6 câm thì hôm sau có lô 61 (100%). Hoặc ngày thứ 2 là hết.
+ Đầu 3 câm thì hôm sau có lô 33 (100%). Hoặc ngày thứ 2 là hết.
+ Khi Đề ra 95 thì hôm sau có lô05 và ngược lại.
+ Khi Đề ra 02 thì hôm sau có lô18 và ngược lại.
nếu Lotto đầu 7 hoặc Lotto đít 3 mà câm thì hôm sau sẽ có Lotto 73
hôm trc có Lotto 97 thì hôm sau sẽ có Lotto 373
Lotto 97 thường ra vào T5 và T7
Lotto 898 thường hay ra các ngày Thứ 7 và CN.
Lotto 33 thường ra vào 1 trong các ngày T7,CN,T2,T3
Lotto 56 thường ra các ngày thứ 5, CN.
Lotto 66 thường ra vào 1 trong các ngày T4,T5,T6.

"Chú ý: Các thông tin dự đoán xổ số trên đây chỉ là tham khảo. Bạn có thể tham khảo và tự suy luận để có những nhận định cho riêng mình!"