NGÀY GIỜ BẢNG CẶP ĐẤU SÂN
14/8 15h00 A Myanmar vs Singapore Selayang
19h45 A Malaysia vs Brunei Shah Alam
15/8 15h00 B Indonesia vs Thái Lan Shah Alam
15h00 B Việt Nam vs Đông Timor Selayang
19h45 B Campuchia vs Philippines Selayang
16/8 19h45 A Myanmar vs Lào UITM Shah Alam
19h45 A Singapore vs Malaysia Shah Alam
17/8 15h00 B Việt Nam vs Campuchia Shah Alam
19h45 B Indonesia vs Philippines Shah Alam
19h45 B Thái Lan vs Đông Timor Selayang
18/8 15h00 A Lào vs Singapore Selayang
15h00 A Brunei vs Myanmar UITM Shah Alam
20/8 15h00 B Indonesia vs Đông Timor Selayang
19h45 B Campuchia vs Thái Lan Selayang
19h45 B Việt Nam vs Philippines Shah Alam
21/8 15h00 A Brunei vs Lào UM Arena
19h45 A Malaysia vs Myanmar Shah Alam
22/8 15h00 B Philippines vs Thái Lan Selayang
19h45 B Việt Nam vs Indonesia Selayang
19h45 B Campuchia vs Đông Timor Shah Alam
23/8 19h45 A Lào vs Malaysia Shah Alam
19h45 A Singapore vs Brunei Selayang
24/8 15h00 B Đông Timor vs Philippines UM Arena
15h00 B Indonesia vs Campuchia Shah Alam
15h00 B Thái Lan vs Việt Nam Selayang
26/8 Đang cập nhật BK I Nhất A vs Nhì B Shah Alam
Đang cập nhật BK II Nhất B vs Nhì A Selayang
29/8 15h30 Tranh hạng 3 Thua BK I vs Thua BK II Đang cập nhật
19h45 Chung kết Thắng BK I vs Thắng BK II Đang cập nhật